Để tạo một bức tranh tường, hãy nhập họ và tên của bạn vào trường bên dưới. Sau đó nhấp vào nút "Tạo". Bạn sẽ nhận được phiên bản chính và một vài phiên bản phụ mà bạn có thể xem kỹ hơn bằng cách nhấp vào ô chữ ký! Bạn có thể lưu bất kỳ hình ảnh nào bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn "lưu dưới dạng"! Nếu bạn muốn có thêm tùy chọn, chỉ cần nhấp lại vào nút "Tạo"!